Focus van de maand; Snelheid

← Ga naar overzicht
1 augustus 2022

In de maand augustus ligt de focus op het trainingsdiscipline Snelheid.

Snelheid is de mate waarin de tijd ten opzichte van de afgelegde weg veranderd, ofwel de afgelegde afstand per tijdseenheid. In het kader van sport is met name de power (kracht x snelheid) belangrijk. De snelheid van bewegen, het tempo waarin we de oefening uitvoeren, is in de krachttraining bepalend voor welk spiervezel-type of energiesysteem we trainen. De factor snelheid is dus mede bepalend voor het trainingseffect. In onze trainingen zul je deze maand merken dat we vooral aan onze snelheid gaan werken.